Thai Millionaire na May-ari ng Durian Farm, Naghahanap ng Asawa Para sa Kanyang Anak na Babae Kung Saan Makakatanggap pa Ito ng Mahigit 16 Milyon Pesos Kung Makakapasa sa Kanyang Kondisyon!

Isang milyonaryo na nagngangalang Arnon Rodthong mula Thailand ang nababahala na walang mag-aasikaso ng kanyang negosyo kapag siya ay pum@naw na. Isa kasi ang kanyang durian farm sa may pinakamalaking produksiyon ng prutas sa bansa ngunit wala siyang taga-pagmana na lalaki.

(Courtesy: https://www.facebook.com)
Sa kasalukuyan ay 58 taong gulang na si Arnon at ang kaisa-isahang anak nito na babae na si Karnsita ay wala pang interest na mag-asawa agad kaya naman minabuti niyang maglabas ng anunsiyo sa Facebook. Ito ay nagsasabi na ang mapipiling mapapangasawa ng kanyang anak ay makakatanggap ng 10 milyon baht o 16.5 milyon pesos! Mabilis na kumalat sa social media ang naturang balita at umabot sa mahigit 10,000 katao ang nagpakita ng interest sa alok ni Arnon. Dahil masyadong malaki ang bilang na ito at mahihirapan silang suriin isa-isa ang mga lalaki, minabuti ng milyonaryo na baguhin ang patakaran sa paghahanap ng asawa para sa kanyang anak.

(Courtesy: https://www.facebook.com)
(Courtesy: https://www.facebook.com)

Maraming pisikal na pagsubok ang kailangang pagdaanan ng mga lalaki para makapasa at ang isang matitira hanggang wakas ay siyang ma-swerteng mapapangasawa ng anak ni Arnon.


“Let’s all meet on April 1. Pack all your clothes and necessities, and be prepared to stay and work in my durian plantation for three months. If there is more than one of you left (after the three months), we will extend (the stint) for another three months until there is only one man left.”,pahayag ni Arnon sa mga interesado sa kanyang alok.

(Courtesy: https://www.facebook.com)
(Courtesy: https://www.facebook.com)

Ayon pa sa milyonaryo hindi siya naghahangad ng isang lalaki na may magandang mukha, galing sa mayamang pamilya o di kaya naman ay nakapagtapos ng kolehiyo dahil ang mahalaga sa kanya ay isang tao na masipag, mapagkakatiwalaan, walang bisyo at higit sa lahat mamahalin ang kanyang kaisa-isahang anak.

Ikinagulat ni Karnsita ang plano ng kanyang ama ngunit pumayag na din siya sa paraan nito kung paano siya makakahanap ng kabiyak.

“I’m not picky. I only want a man that I can bring to social events and take selfies with. I’m not very good-looking myself, so I’m okay with any appearance,”,pahayag ni Karnsita sa isang interview.(Courtesy: https://www.facebook.com)
(Courtesy: https://www.facebook.com)

Si Karnsita ay nakapagtapos ng isang degree sa Bangkok’s Assumption University. Mayroon din itong diploma ng Chinese-language mula sa Sun Yat-sen University sa Guangzhou China kaya naman ang sinumang mapipili na maging kabiyak niya ay sigurong jackpot.
Kung ikaw si Karnsit, papayag ka ba sa paraan ng iyong ama sa paghahanap ng magiging kabiyak mo habang buhay?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *