Nagkaroon ng 500 Holes ang Cornea ng Mata ng Babaeng Ito Dahil sa Paggamit ng Cellphone na Naka-Maximum Brightness Lagi

Ang mata ay isa sa mga pinakaimportanteng parte ng ating katawan upang makakita. Ngunit hindi natin maiwasan na mapagsamantahalan ang kakayahan nito. Lalo na sa panahon ngayon na mas pinabilis ang teknolohiya. Sa inyong bahay at maging sa labas ng inyong tahanan kaliwa’t kanan na ang nakikitang gumagamit ng mga iba’t ibang klase ng gadgets. Kaya naman isa ito sa sanhi ng pagkakaroon ng diperensa sa ating mga mata.
Karamihan sa atin alam na napakadelikado ng sobrang paggamit ng cellphone o gadets sa ating kalusugan. Ngunit hindi alam ng karamihan na ang todong paggamit ng liwanag sa ating cellphone ay lubos na nakasisira sa ating mga mata. Kaya naman tunghayan ang isang babaeng taiwanese na kung saan muntik na itong mawalan ng paningin.Si Chen ay labing limang taong gulang na babae. Nakaugalian nitong gamitin ang kaniyang cellphone na nakatodo ang liwanag habang nakapatay ang ilaw sa kaniyang loob ng kwarto. At sa kaniyang trabaho bilang isang secretary bago siya magpahinga o matulog ay nagpapalipas muna siya ng oras sa mga panuoring drama sa kaniyang cellphone madalas pa nitong gawin na itodo ang screen brightness.

Ang nakaugalihan nito ay umabot ng dalawang taon. Ngunit sa taong March 2018 ay nakaramdam siya ng pagkairita sa kaniyang mga mata. Sa una sinubukan niyang daanin ito sa paglagay ng eyedrop upang guminhawa ang kaniyang pakiramdam. Gayunman, Napagtanto niya na may mali sa kaniyang mata dahil nagsimula na itong naging mapula. Bukod pa rito, nakakaramdam siya ng kirot at sak!t kaya naman nagpakonsulta na ito sa doktor.
Ayon sa Doktor na tumingin, ang kaniyang blood vessel sa kaliwang kornea ay punong-puno ng dugo at pinahina ang kaniyang paningin ng 0.6. Samantalang ang kanang kornea naman ay mas pinalala ang pinsala na umabot sa paghinga ng kanyang paningin na 0.3 at nakitaan ng maliliit na butas na umabot sa bilang na 500.

Gayunpaman, nagpapasalamat si Chen na nakaya niyang makarekover mula sa sak!t na kaniyang naranasan makalipas ang ilang araw na nabigyan siya ng steroids.

Sa karagdagan na sinabi ng doktor ni Chen ay dumanas ito ng matinding kinahinatnan ng pagtodo sa kaniyang screen sa cellhone na may 625 lumens. Samantalang ang ininirekomenda lamang na lebel ay 300 lumens. Ang paggamit ng gadgets o cellphone ng mahigit sa dalawang oras na may mataas na liwanag ay kasing tulad ng nilulutong pagkain sa microwave. Kaya naman binibigyan ng babala ang lahat na huwag gumamit ng cellphone na nakapatay ang ilaw.Kasunod pa nito hinaan ang liwanag ng inyong cellphone upang hindi mairita ang inyong mga mata at umabot sa puntong masira ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *