Aroganteng Customer, Pilit na Nakikipagtalo na Palitan ang Kanyang Nabili at Ginamit na Belt ng Tatlong Buwan!